OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT.: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Z PERSPEKTYWY METODOLOGICZNEJ
INFORMACJE O KONFERENCJI

Miejsce i data

25 - 26.09.2014 r.

HOTEL WODNIK
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów

www.hotel-wodnik.com.pl
 
 


KOMITET ORGANIZACYJNY:


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla 

Sekretarze konferencji:

dr Paweł Kuźbik
mgr Maria SzymankiewiczORGANIZATORZY:


Katedra Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

we współpracy z:

Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

oraz

Katedrą Analiz Strategicznych
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 

  

Organizatorzy

 Partnerzy
Sponsor