OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT.: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ Z PERSPEKTYWY METODOLOGICZNEJ
INFORMACJE O KONFERENCJI

Miejsce i data

25 - 26.09.2014 r.

HOTEL WODNIK
Słok k/Bełchatowa
97-400 Bełchatów

www.hotel-wodnik.com.pl
 
 


Szanowni Państwo,

Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedrą Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej”. Konferencja ta będzie punktem kulminacyjnym obchodów 50-lecia istnienia naszej katedry. 

Wierzymy, że okazja ta oraz temat konferencji zachęci Państwa do przybycia w nasze gościnne progi. 

Z poważaniem

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla - Kierownik Katedry Zarządzania UŁ
prof. zw. dr hab. Janusz Czekaj - Kierownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania UEK
prof. zw. dr hab. Marek Lisiński - Kierownik Katedry Analiz Strategicznych UEKOBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

  1. Aspekty teoretyczne nauk o zarządzaniu

  2.  Ewolucja czy rewolucja w metodologii nauk o zarządzaniu (przeszłość - teraźniejszość - przyszłość)

  3.  Metodologia badań w naukach o zarządzaniu

  4. Zastosowanie metod i technik w praktyce zarządzania organizacjami

Organizatorzy

 Partnerzy
Sponsor